Борд XXI

Гергана Лазарова
Президент

 

 

 

 

 

 

Елизабет Миланова
Координатор Връзки с обществеността