IT Committee Summer Meeting 2015

 

BEST (Board of European Students of Technology) е международна студентска организация, чиято цел е подпомагане развитието на студентите по технологии. Тази цел се постига чрез различни услуги, като курсове, т.нар. carrier support и събития свързани с подобряване образованието на студентите. Тези услуги се осъщестяват с покрепата на университетите зад всяка локална група и компаниите, с които си партнират.

itc_sm_2015_2

От създаването на организацията през 1989г. до момента тя се подвизава в 33 европейски страни разделени на 96 локални групи. Освен на локално, BEST работи и на интернационално ниво. Състояща се от 6 интернационални екипа(комитета), организацията се стреми да развие качествата и познанията на собствените си членове, като предоставя възможността за работа върху различни проекти именно чрез тези комитети.
Тази година BEST Sofia посрещна комитета по Информационни технологии за лятната им работна среща. Наричан още ITC, екипът работи върху проекти свързани с ИТ системите използвани от BEST за поддържането на собствен сайт, платформа за съхранение на тонове информация, чрез която всички членове на организацията могат да комуникират един с друг и много други проекти. ITC помага на членовете си да развият своите умения свръзани с програмиране, администриране на ИТ системи, web development и разбира се своите комуникационни умения, за да могат всички заедно постоянно да работят дистанционно.

itc_sm_2015_1

Срещата се проведе в периода 17-25 август, с участието на 15 студенти от 12 европейски държави. Те, заедно с представители нa BEST Sofia, работиха заедно в рамките на тази една седмица, върху проектите на комитета и планирането на нови такива. Проведоха се обучения за project management и въвеждащо обучение за новите членове на комитета. Обсъди се структурата на организацията. Също така си поставиха нови цели и си разпределиха задачи за предстоящата година. Свършиха много работа, работната среща приключи и бяха изпратени с пожелания за успех с новите начинания.