EBEC

EBEC Sofia е част от голямото състезание EBEC (European BEST Engineering Competition). Целта му е да даде шанс на студентите да покажат своите знания и креативност и най-добрите да продължат напред.

European BEST Engineering Competition(EBEC) е тристепенно състезание, основано на екип, на 2 категории – Team Design и Case Study:

Team Design: Категорията “Team Design” представлява решаването на технически проблем, задача, по отбори в рамките на няколко часа. Крайният резултат от състезанието е устройство, което трябва да изпълни зададените действия нужни за решението на проблема (иначе казано, да се построи машина за пренасяне на обекти; да се построи кораб; самолет; кран; нещо, което има възможността да изпълни зададената задача). Победителите се определят спрямо определени критерии, в зависимост от поставената задача. На края на работния ден действието на устройството се демонстрира. Материалите, инструментите и нужните пояснения са предоставени на  участниците от организаторите, които са отговорни за това.

Case Study: Категорията “Case Study” (още позната като CS) представлява анализирането и решаването на реални казуси, което не включва построяването или сглобяването на дадени материали, но използването на дадената информация за развитието на хипотетични решения. Отборите ще трябва да намерят решение на казуса в рамките на няколко часа. Всеки отбор прави  презентация на решението, до което е достигнал. Участниците могат да кандидатстват и за двете категории състезания.

Екипите се състоят от 4 студенти от технологични области, независимо от степента им на обучение, а задачите, които те решават, се предоставят от BEST и партньори на компанията. Екипът, който се окаже най-ефикасното, креативно и успешно решение в края на финалния кръг, се присъжда от титлата “BEST Engineers of Europe”.

Проектът EBEC започва всяка година от кръг на местно ниво, последван от национални/регионални кръгове и достига края си във финалния кръг на EBEC – събитие, което се организира в началото на август. Спечелилите от местните кръгове отбори преминават в национални/регионални кръгове и печелившите от национални и регионални кръгове се състезават в финалния кръг на EBEC.