BEST Symposia of Education

BEST Symposia on Education (BSE) е събитие, в което студенти, местни и международни преподаватели, експерти от различни индустриални или научни организации, висши учебни заведения и представители на компании, обсъждат образователни въпроси и се опитват да подобрят европейското висше образование.

Резултатите от дискусиите се събират в окончателен доклад. След анализ и допълнително проучване, те биват представени на международни конференции за образование като SEFI AC, WEEF, ICL и др.

Темите, които се обсъждат, са различни: те могат да бъдат предложени от Educational Involvement Department (EduID) или да са свързани с образователни проекти, свързани с Европейската комисия, където участва BEST, чрез EduID.

BSE продължава около седмица и включва:

  • 20-25 студенти;
  • екип подготвящ темата;
  • професори: от университета-домакин или от международни експерти;
  • представители на образователни проекти на ЕС;
  • представители на компании.

Както във всяко друго събитие на BEST, има и социални дейности, като например разглеждане на забележителности, посещения на компании и посещения на културни забележителности.

Може да научите повече на https://best.eu.org/educationalInvolvement/BESTSymposiaOnEducation.jsp