Контакти

Име: Гергана Лазарова
Позиция: Президент
E-mail: gergana.lazarova@best.eu.org

 

Име: Юлиан Иванов
Позиция: Корпоративни връзки 
E-mail: yulian.ivanov@best.eu.org

 

Име: Делянка Сиракова
Позиция: Връзки с обществеността
E-mail: delyanka.sirakova@best.eu.org

 

Име: Юлиан Иванов
Позиция: Финансов мениджър
E-mail: yulian.ivanov@best.eu.org

 

Име: Свилен Митев
Позиция: Човешки ресурси
E-mail: svilen.mitev@best.eu.org

 

Име: Божидар Станоев
Позиция: Сектретар
E-mail: bojidar.stanoev@best.eu.org

Your Name

Your Email

Subject

Your Message

Please fill the CAPTCHA code
captcha