BEST Engineering Week ( BEW ) 2016

За шеста поредна година BEST Sofia организира BEST Engineering Week – кариерно събитие, което ще даде шанс на повече от 200 студенти да покажат както умения, така и креативност пред едни от водещите технологични компании в България.
Събитието ще се проведе от 15.03.16 до 25.03.16 и представлява поредица от състезания, като всяко едно е практически казус, зададен от нашите партньори. По своята същност състезанията се делят на две категории. Първата от тях е Team Design – създаване на устройство, което да решава зададен проблем, а втората – Case study – анализиране и решаване на реален казус чрез използване на дадена информация за развитие на хипотетични решения.
Вижте нашите партньори и се регистрирайте безплатно на http://eweek.bestsofia.org/