This Theme Supports a Custom FrontPage

IT Committee Summer Meeting 2015

IT Committee Summer Meeting 2015

  BEST (Board of European Students of Technology) е международна студентска организация, чиято цел е подпомагане развитието на студентите по технологии. Тази цел се постига чрез различни услуги, като курсове, т.нар. carrier support и събития свързани с подобряване образованието на студентите. Тези услуги се осъщестяват с покрепата на университетите зад всяка локална група и компаниите,Read more about IT Committee Summer Meeting 2015[…]