Социалната кампания #GoRemote стартира на 17 ноември

Глобалната кампания #GoRemote, която ангажира млади хора по цял свят, включително от България, със социални проблеми, като в същото

време им помага да изградят собствения си бранд и да бъдат забелязани от водещи компании, стартира на 17 ноември 2016 г.

 

Хиляди млади хора по света нямат възможност да продължат образованието си, да изградят собствения си имидж и да привлекат

вниманието на компаниите, в които биха искали да работят.

От друга страна, бизнесът изпитва недостиг на кадри и бездната между компетенциите, които хората имат и компетенциите, които бизнесът

търси се увеличава. Работната ръка не е там където е бизнесът, хората пътуват с часове, за да стигнат до работа, налага се да емигрират

или да се преместят в големи градове. Инфраструктурата на големите градове не може да ги поеме, обезлюдяват се цели райони и местната

икономика е трудно да се възроди. Жените в Близкия Изток, а и не само там, изпитват затруднения да се присъединят към работната сила,

защото трябва да се грижат и за семействата си, и да работят. Ситуацията е особено тежка за хора с намалена подвижност, увреждания или

аутизъм.

#GoRemote е инициатива на двама българи – създатели на уеб платформата Transformify – Лилия Стоянов, главен изпълнителен директор, и

Десислав Каменов, главен технически директор. Целта на платформата е да осигури отдалечена заетост именно на онези хора, които имат

най-голяма нужда от такава – хора, живеещи в области с висока безработица, трудноподвижни хора, самотни родители, родители на деца

със специални потребности, хора с диагностицирани увреждания, и др.

Студенти и младежи могат да се включат в #GoRemote, като влизат в ролята на сценаристи или режисьори и разказват историите на хора,

чийто живот би се променил коренно, ако имат достъп до отдалечена работа.

Видеата и сценариите се публикуват на сайта на кампанията и приятелите и публиката гласуват. Всяка седмица се излъчват временни

победители, като големите награди ще бъдат обявени на 20 декември, дни преди Коледа.

Наградите включват стажове в известни компании, достъп до онлайн обучения и сертификати, електронни устройства, и са осигурени от

партньорите на кампанията.

Компаниите имат достъп до профилите на участниците в кампанията и могат да изберат хора, с които биха искали да работят в бъдеще.

Организациите могат да се включат в кампанията като осигурят една от наградите или като споделят информация за #Goremote чрез своите

медийни канали.

Водещите партньори на #GoRemote са Genashtim и Laboratoria.