Борд XVI

Име: Ивайло Христов E-mail: ivaylo.hristov.94@gmail.com Дата на раждане: 11/11/1994 В BEST от: 01/04/2014

Ивайло Христов
Президент

Име: Александра Ангелова E-mail: ivaylo.hristov.94@gmail.com Дата на раждане: 23/09/1995 В BEST от: 01/10/2014

Александра Ангелова
Секретар

Име: Иван Габровски E-mail: ivan.gabrovsky@BEST.eu.org Дата на раждане: 08/05/1992 В BEST от: 01/04/2014

Иван Габровски
Ковчежник

Име: Ева Тасева E-mail: eva.taseva@BEST.eu.org Дата на раждане: 06/10/1994 В BEST от: 01/11/2014

Ева Тасева
Връзки с компании

Име: Боряна Милева E-mail: boryana.mileva@BEST.eu.org Дата на раждане: 22/07/1994 В BEST от: 20/10/2014

Боряна Милева
Връзки с обществеността

Име: Вяра Татарска E-mail: vyara.tatarska@BEST.eu.org Дата на раждане: 25/07/1995 В BEST от: 01/10/2014

Вяра Татарска
Координатор човешки ресурси

Име: Емал Юсуфи E-mail: emal.usufi@BEST.eu.org Дата на раждане: 17/12/1993 В BEST от: 01/04/2015

Емал Юсуфи
IT координатор

Име: Деница Йорданова E-mail: denitsa.yordanova@BEST.eu.org Дата на раждане: 10/05/1995 В BEST от: 01/03/2015

Деница Йорданова
Дизайн и маркетинг координатор