Борд XVII

Име: Гергана Георгиева E-mail: gergana.georgieva@best.eu.org Дата на раждане: 25/11/1995 В BEST от: 08/10/2014

Гергана Георгиева
Президент

Име: Кристиан Борисов E-mail: kristian.borisov@best.eu.org Дата на раждане: 12/04/1994 В BEST от: 05/10/2013

Кристиан Борисов
Секретар

Име: Николай Хаджев E-mail: nikolay.hadzhev@best.eu.org Дата на раждане: 02/02/1996 В BEST от: 08/10/2014

Николай Хаджев
Ковчежник

Име: Михаил Матев E-mail: michail.matev@best.eu.org Дата на раждане: 08/07/1995 В BEST от: 01/05/2015

Михаил Матев
Връзки с компании

Име: Надежда Гешева E-mail: nadezhda.gesheva@best.eu.org Дата на раждане: 26/07/1996 В BEST от: 04/04/2015

Надежда Гешева
Връзки с обществеността

Име: Гергана Георгиева E-mail: gergana.georgieva@best.eu.org Дата на раждане: 25/11/1995 В BEST от: 08/10/2014

Гергана Георгиева
Координатор човешки ресурси

Име: Кристиан Борисов E-mail: kristian.borisov@best.eu.org Дата на раждане: 12/04/1994 В BEST от: 05/10/2013

Кристиан Борисов
IT координатор