Борд XX

Гергана Лазарова
Президент
Божидар Станоев
Секретар
Делянка Сиракова
Връзки с обществеността
Свилен Митев
Координатор Човешки Ресурси
Юлиан Иванов
Ковчежник и Връзки
с компании