Борд XIX

Николай Хаджев
Президент

Ивайло Анастасов
Секретар

Георги Харалампиев
Ковчежник и Връзки
с компании

Тодор Костов
Координатор Човешки Ресурси

Пламена Николова
Връзки с обществеността