Алумни членове

Алумни членове

 

Име: Александър Владимиров E-mail: alexandar.vladimirov@BEST.eu.org Специалност: Телекомуникации

Александър Владимиров

Име: Петя Киришева E-mail: petya.kirisheva@BEST.eu.org

Петя Киришева

Име: Здравко Попов E-mail: zdravko.popov@BEST.eu.org

Здравко Попов

Име: Атанас Димитров E-mail: atanas.dimitrov@BEST.eu.org

Атанас Димитров

 

 

 

 

 

 

 

 

Име: Елена Кожухарова E-mail: elena.kojouharova@BEST.eu.org

Елена Кожухарова

Име: Иван Шарланджиев E-mail: ivan.sharlandzhiev@BEST.eu.org

Иван Шарланджиев

Име: Габриела Иванова E-mail: gabriela.ivanova@BEST.eu.org

Габриела Иванова

Име: Георги Дунчев E-mail: georg.dunchev@BEST.eu.org

Георги Дунчев

 

 

 

 

 

 

 

 

Име: Владимир Котев E-mail: vladimir.kotev@BEST.eu.org

Владимир Котев

Име: Мелек Юмер E-mail: melek.yumer@BEST.eu.org

Мелек Юмер

Име: Иван Грозев E-mail: ivan.grozev@BEST.eu.org

Иван Грозев

Име: Диляна Петкова E-mail: dilyana.petkova@BEST.eu.org

Диляна Петкова

 

 

 

 

 

 

 

Име: Андрей Чапкънов E-mail: andrei.tchapkanov@BEST.eu.org

Андрей Чапкънов

Име: Андрей Хинков E-mail: andrey.hinkov@BEST.eu.org

Андрей Хинков

Име: Антония Петрова E-mail: antoniya.petrova@BEST.eu.org

Антония Петрова

Име: Ивайло Найденов

Ивайло Найденов

 

 

 

 

 

 

 

 

Име: Кристина Тодорова E-mail: kristina.todorova@BEST.eu.org

Кристина Тодорова

Име: Спас Спасов E-mail: spas.spasov@BEST.eu.org

Спас Спасов

Име: Цанета Горанчева E-mail: tsaneta.gorancheva@BEST.eu.org

Цанета Горанчева

Име: Зорница Цветанова E-mail: zornitsa.tsvetanova@BEST.eu.org

Зорница Цветанова

 

 

 

 

 

 

 

 

Име: Веселин Генадиев E-mail: vesko@BEST.eu.org

Веселин Генадиев

Име: Петър Крайчев E-mail: peter.g.kraichev@BEST.eu.org

Петър Крайчев

Име: Андон Заяков E-mail: andon.zaiakov@BEST.eu.org

Андон Заяков

Име: Калин Кръстев E-mail: kalin.krustev@BEST.eu.org

Калин Кръстев

 

 

 

 

 

 

 

Име: Ирина Лулчева E-mail: irina.lulcheva@BEST.eu.org

Ирина Лулчева

Име: Петър Стоянов E-mail: petar.stoyanov@BEST.eu.org

Петър Стоянов

Име: Весела Лукарска E-mail: vesela.lukarska@BEST.eu.org

Весела Лукарска

Име: Антон Топуров E-mail: anton.topurov@BEST.eu.org

Антон Топуров

 

 

 

 

 

 

 

Име: Станислава Горанова E-mail: stanislava.goranova@BEST.eu.org

Станислава Горанова

Име: Цвета Димитрова E-mail: tzveta.dimitrova@BEST.eu.org

Цвета Димитрова

Име: Никола Ралев E-mail: nikola.ralev@BEST.eu.org

Никола Ралев

Име: Веселин Ангелов E-mail: veselin.angelov@BEST.eu.org

Веселин Ангелов

 

 

 

 

 

 

 

 

Име: Александра Стоянчева E-mail: alexandra.stoyancheva@BEST.eu.org

Александра Стоянчева

Име: Петя Лозанова E-mail: petya.lozanova@BEST.eu.org

Петя Лозанова

Име: Гергана Стоилкова E-mail: gergana.stoilkova@BEST.eu.org

Гергана Стоилкова

Име: Борче Илиоски E-mail: borce.ilioski@BEST.eu.org

Борче Илиоски

 

 

 

 

 

 

 

 

Име: Александър Вълов E-mail: alexander.valov@BEST.eu.org

Александър Вълов

Име: Тодор Георгиев E-mail: todor.georgiev@BEST.eu.org

Тодор Георгиев

Име: Александър Саранов E-mail: alexander.saranov@BEST.eu.org

Александър Саранов

Име: Ивайло Николов E-mail: ivaylo.nikolov@BEST.eu.org

Ивайло Николов

 

 

 

 

 

 

 

 

Име: Георги Буланов E-mail: georgi.bulanov@BEST.eu.org

Георги Буланов

Име: Миланчо Пановски E-mail: milancho.panovski@BEST.eu.org

Миланчо Пановски

Име: Никита Мошенски E-mail: nikita.moshenski@BEST.eu.org

Никита Мошенски

Име: Станислав Барболов E-mail: stanislav.barbolov@BEST.eu.org

Станислав Барболов

 

 

 

 

 

 

 

Име: Владимир Цъклев E-mail: vtsaklev@gmail.com

Владимир Цъклев

Име: Йоанна Стоянова E-mail: yoanna.stoyanova@BEST.eu.org

Йоанна Стоянова

Име: Калин Чернев E-mail: kalin.chernev@BEST.eu.org

Калин Чернев

Име: Димитър Димитров E-mail: dimitar.dimitrov@BEST.eu.org

Димитър Димитров

 

 

 

 

 

 

 

Име: Васил Бачев E-mail: vasil.bachev@BEST.eu.org

Васил Бачев

Име: Занко Раленеков E-mail: zanko.ralenekov@BEST.eu.org

Занко Раленеков

Име: Лиляна Попова E-mail: lilyana.popova@BEST.eu.org

Лиляна Попова

Име: Андрей Попов E-mail: andrey.popov@BEST.eu.org

Андрей Попов

 

 

 

 

 

 

 

 

Име: Ивайло Караджов E-mail: ivailo.karadjov@BEST.eu.org

Ивайло Караджов

Име: Кристина Даракчиева E-mail: kristina.darakchieva@BEST.eu.org

Кристина Даракчиева

Име: Митко Миревски E-mail: mitko.mirevski@BEST.eu.org

Митко Миревски

Име: Христо Григоров E-mail: christo.grigorov@BEST.eu.org

Христо Григоров

 

 

 

 

 

 

 

 

Име: Виктор Манолов E-mail: virv@abv.bg

Виктор Манолов

Име: Полина Йотова E-mail: polina.iotova@BEST.eu.org

Полина Йотова

Име: Димитър Соколов E-mail: stratagen@abv.bg

Димитър Соколов

Име: Милена Атанасова E-mail: alfirin@mail.bg

Милена Атанасова

 

 

 

 

 

 

 

Име: Здравка Лютакова E-mail: zdravka.ljutakova@BEST.eu.org

Здравка Лютакова

Име: Цветана Иванова E-mail: tsetsi_er@abv.bg

Цветана Иванова

Име: Мариан Вигенин E-mail: marian.vigenin@xenturia.com

Мариан Вигенин

Име: Ирина Наскинова E-mail: irinanaskinova@yahoo.com

Ирина Наскинова

 

 

 

 

 

 

 

 

Име: Борислав Петров E-mail: borislav.petrov@BEST.eu.org

Борислав Петров

Име: Росица Накова E-mail: rosi_gn@yahoo.com

Росица Накова

Име: Веселин Петев E-mail: vesselin.petev@BEST.eu.org

Веселин Петев

Име: Екатерина Лисева E-mail: ecaterina.liseva@BEST.eu.org

Екатерина Лисева

 

 

 

 

 

 

 

Име: Женя Попова E-mail: pop79b@yahoo.com

Женя Попова

Име: Никола Николов Позиция: Координатор човешки ресурси E-mail: nikola.nikolov@BEST.eu.org Специалност: Телекомуникации Опит в BEST: HR Coordinator of the Xth Board International HR Mailing List Coordinator

Никола Николов

Име: Павлета Митева Позиция: Маркетинг координатор E-mail: pavleta.miteva@gmail.com Специалност: Инженерен дизайн

Павлета Митева

Име: Таньо Николов Позиция: ВП за връзки с обществеността E-mail: tanio.nikolov@BEST.eu.org Опит в BEST: Local Engineering Competition 2010 Main Organizer VP for Public Relations in the XI board

Таньо Николов

 

 

 

 

 

 

 

Име: Борис Сугарев Позиция: Финансов мениджър E-mail: boris.sugar@gmail.com Специалност: Електротехника

Борис Сугарев

Име: Фанка Василева E-mail: f.r.vasileva@gmail.com Специалност: Компютърни системи и технологии

Фанка Василева

Име: Ивайло Ненков E-mail: ivailo.nenkov@BEST.eu.org Специалност: Авиационна техника и технологии

Ивайло Ненков

Име: Велислав Панчев E-mail: panchev.v@gmail.com Дата на раждане: 15/07/1986 В BEST от: 01/03/2011 Мобилен телефон: 0883 413 880

Велислав Панчев

 

 

 

 

 

 

 

Име: Десислава Димитрова E-mail: desislava.dimitrova@BEST.eu.org Специалност: Телекомуникации Дата на раждане: 07/11/1985 В BEST от: 01/11/2005 Мобилен телефон: +359 883 550 385 Месинджър: ICQ: 313298090 Опит в BEST: VP for External Relations of the VIIIth Board Ковчежник на 7-ми борд International MoreJAM 2010 Main Organizer Cultural Exchange 2008-present Coordinator Virtual Job Hunting 2008 Main Organizer

Десислава Димитрова

Име: Диана Велинова E-mail: diana.velinova@BEST.eu.org Специалност: Индустриално управление Опит в BEST: HR Coordinator of the IXth Board

Диана Велинова

Име: Евдокия Разложка E-mail: evdokiya.razlozhka@BEST.eu.org Специалност: Телекомуникации Опит в BEST: VP for Company Relations of the Xth Board Balkan Regional Engineering Competition 2011 Secretary

Евдокия Разложка

Име: Мария Котева E-mail: mariya.koteva@BEST.eu.org Специалност: Международни бизнес отношения Опит в BEST: International Grants Working Group Coordinator 2010-11 International MoreJAM 2010 Main Organizer Companies' Night 2009 Main Organizer

Мария Котева

 

 

 

 

 

 

 

 

Име: Михаела Стоичкова E-mail: m.j.stoichkova@gmail.com Дата на раждане: 14/06/1990 В BEST от: 01/10/2012

Михаела Стоичкова

Име: Митко Стоев E-mail: mitko.stoev@BEST.eu.org

Митко Стоев

Име: Надя Шаличева E-mail: nadya.shalicheva@BEST.eu.org Специалност: Стопанско управление Опит в BEST: VP for Public Relations of the IXth Board Grants Responsible 2010-11

Надя Шаличева

Име: Петко Педев E-mail: petko.pedev@gmail.com Специалност: Телекомуникации

Петко Педев

 

 

 

 

 

 

 

Име: Йовка Валчева E-mail: yovka.valcheva@BEST.eu.org Дата на раждане: 23/01/1988 В BEST от: 01/06/2012

Йовка Валчева

Име: Елина Маврова E-mail: elina.mavrova@BEST.eu.org Дата на раждане: 30/01/1986 В BEST от: 01/09/2005

Елина Маврова

Име: Симеон Велинов E-mail: simeon.velinov@BEST.eu.org Дата на раждане: 01/07/1984 В BEST от: 01/03/2004 width=

 

 

 

 

 

 

 

Име: Гонул Мустафа E-mail: gonul.mustafa@BEST.eu.org Дата на раждане: 07/11/1988 В BEST от: 01/02/2011

Гонул Мустафа

Име: Лили Маджарова E-mail: lili.madzharova@BEST.eu.org Дата на раждане: 02/11/1989 В BEST от: 01/02/2011

Лили Маджарова

Име: Анна Дончева E-mail: anna.doncheva@BEST.eu.org Дата на раждане: 04/09/1981 В BEST от: 01/09/2003

Анна Дончева

Име: Пламена Канева E-mail: plamena.kaneva@BEST.eu.org Дата на раждане: 28/02/1983 В BEST от: 01/10/2003

Пламена Канева

Име: Ирена Димитрова E-mail: irena.dimitrova@BEST.eu.org Дата на раждане: 05/08/1986 В BEST от: 01/10/2006

Ирена Димитрова

Име: Калина Димова E-mail: kalina.dimova@BEST.eu.org Дата на раждане: 13/11/1982 В BEST от: 01/10/2003

Калина Димова

Име: Огнян Петков E-mail: ognian.petkov@BEST.eu.org Дата на раждане: 27/08/1983 В BEST от: 01/09/2005

Огнян Петков

Божидар Иванов

Божидар Иванов

 

Антония Йорданова

Антония Йорданова

Трифон Цеков E-mail: trifon.tsekov@BEST.eu.org

Трифон Цеков

Име: Слободан Тодоровски E-mail: slobodan.todorovski@BEST.eu.org Дата на раждане: 25/07/1985 В BEST от: 01/10/2006

Слободан Тодоровски

Име: Лазар Босаков E-mail: lazar.bosakov@BEST.eu.org Специалност: Компютърни системи и технологии

Лазар Босаков

Име: Лора Шопова Позиция: ВП за връзки с компаниите E-mail: lora.shopova@BEST.eu.org Специалност: Публична администрация Опит в BEST: BEST Engineering Week 2011 Main Organizer

Лора Шопова

Име: Милена Петлева E-mail: milena.petleva@BEST.eu.org Специалност: Топлотехника

Милена Петлева

Име: Тодор Попов E-mail: totopopov@gmail.com Дата на раждане: 05/10/1989 В BEST от: 01/03/2011 Мобилен телефон: (+359) 883 350 131

Тодор Попов

Име: Виктория Антонова E-mail: vicktoria.antonova@BEST.eu.org Дата на раждане: 29/10/1987 В BEST от: 01/09/2009 Мобилен телефон: +359 883 365 925

Виктория Антонова

Име: Кристина Хаджийска Дата на раждане: 12/10/1991 В BEST от: 01/11/2012

Кристина Хаджийска

Име: Леонид Делин В BEST от: 01/10/2012

Леонид Делин

Лилия Радева

Лилия Радева

Даниел Лазаров

Даниел Лазаров

Име: Иванина Атанасова E-mail: ivanina.atanasova@best.eu.org Дата на раждане: 24/03/1992 В BEST от: 01/11/2011 Мобилен телефон: +359897696971

Иванина Атанасова

Име: Кристина Бонева Позиция: Връзки с компании E-mail: kristina.boneva@BEST.eu.org Дата на раждане: 29/01/1992 В BEST от: 01/02/2012

Кристина Бонева

Име: Радостина Чипанова E-mail: radostina.chipanova@best.eu.org Дата на раждане: 10/01/1993 В BEST от: 01/09/2011 Мобилен телефон: + 359 888373251

Радостина Чипанова

Име: Павел Славов E-mail: pavel.slavov.veskov@BEST.eu.org Дата на раждане: 03/09/1991 В BEST от: 01/04/2012

Павел Славов

Име: Елена Каменова E-mail: elena.kamenova@BEST.eu.org Дата на раждане: 22/12/1991 В BEST от: 01/12/2011 Мобилен телефон: +359898 39 42 23

Елена Каменова

Име: Борис Идесман E-mail: boris.idesman@BEST.eu.org Дата на раждане: 01/01/1991 В BEST от: 01/11/2012

Борис Идесман

Име: Иван Доцински E-mail: dotsinskiivan@gmail.com Дата на раждане: 25/06/1991 В BEST от: 01/02/2011

Иван Доцински