EBEC Sofia е част от голямото състезание EBEC (European BEST Engineering Competition). Целта му е да даде шанс на студентите да покажат своите знания и креативност и най-добрите да продължат напред.

European BEST Engineering Competition(EBEC) е тристепенно състезание, основано на екип, на 2 категории – Team Design и Case Study. В Team Design екипите решават задачи в рамките на ограничено време и ограничена наличност на материали. Желаният резултат е устройство, което трябва да извърши необходимите действия. В Case Study-ито, участниците трябва да предложат решение на технически или управленски проблем и да представят резултата, който са постигнали. Екипите се състоят от 4 студенти от технологични области, независимо от степента им на обучение, а задачите, които те решават, се предоставят от BEST и партньори на компанията. Екипът, който се окаже най-ефикасното, креативно и успешно решение в края на финалния кръг, се присъжда от титлата “BEST Engineers of Europe”.

Проектът EBEC започва всяка година от кръг, който е на местно ниво, последван от национални/регионални кръгове и достига края си във финалния кръг на EBEC – събитие, което се организира в началото на август. Спечелилите от местните кръгове отбори преминават в национални / регионални кръгове и печелившите от национални и регионални кръгове се състезават в финалния кръг на EBEC.