BEST Engineering Week

BEW_Logo

Какви събития организира студетска организация BEST?

Най-голямото ни ежегодишно събитие е BEST Engineering Week,което се провежда всяка пролет.Организирано за 4та поредна година то успя да събере над 150 студента, които се включиха в състезанието!

Какво представлява BEST Engineering Week?

BEST Engineering Week е поредица от инженерни състезания в рамките на седмица, където студенти от всички университети могат да се свържат с представители на компании,даващи им възможност за кариерно развитие в една неформална среда. Те могат да покажат своите знания и умения на практика, като участват в разработването на практически проект или разрешаването на казус.

Кой може да участва?

Студенти от всички технологични и инженерни специалности ,от всички учниверситети ,могат да се включат в състезанието, като предварително кандидатстват за участие. Само одобрените се включват в състезанието.

Регламент BEST Engineering Week

Във всяко от състезанията могат да се включат 12 участници, разпределени в различни отбори.  Всеки отбор се състезава само в един от работните дни. Състезанията се провеждат в две категории:

Team Design:  Категорията “Team Design” представлява решаването на технически
проблем, задача, по отбори в рамките на няколко часа. Крайният резултат от състезанието е устройство, което трябва да изпълни зададените действия нужни за решението на проблема (иначе казано, да се построи машина за пренасяне на обекти; да се построи кораб; самолет; кран; нещо, което има възможността да изпълни зададената задача). Победителите се определят спрямо определени критерии, в зависимост от поставената задача. На края на работния ден действието на устройството се демонстрира. Материалите, инструментите и нужните пояснения са предоставени на  участниците от организаторите, които са отговорни за това.
Case Study: Категорията “Case Study” (още позната като CS) представлява анализирането и решаването на реални казуси, което не включва построяването или сглобяването на дадени материали, но използването на дадената информация за развитието на хипотетични решения. Отборите ще трябва да намерят решение на казуса в рамките на няколко часа. Всеки отбор прави  презентация на решението, до което е достигнал. Участниците могат да кандидатстват и за двете категории състезания.

Companies` Night

След цялата седмица със състезания следва и награждаване на победителите и разбира се неформален коктейл “Companies` Night” между студенти и представители на компании.