Контакти

Име: Николай Хаджев
Позиция: Президент
E-mail: nikolay.hadzhev@best.eu.org

 

Име: Георги Харалампиев
Позиция: Корпоративни връзки 
E-mail: georgi.haralampiev@best.eu.org

 

Име: Пламена Николова
Позиция: Връзки с обществеността
E-mail: plamena.nikolova@best.eu.org

 

Име: Георги Харалампиев
Позиция: Финансов мениджър
E-mail: georgi.haralampiev@best.eu.org

 

Име: Тодор Костов
Позиция: Човешки ресурси
E-mail: todor.kostov@best.eu.org

 

Име: Ивайло Анастасов
Позиция: Сектретар
E-mail: ivaylo.anastasov@best.eu.org

 

Вашето име

Вашият Email адрес

Тема

Съобщения

Моля попълнете CAPTCHA кода
captcha