Контакти

Име: Гергана Георгиева
Позиция: Президент
E-mail: gergana.georgieva@best.eu.org

 

Име: Михаил Матев
Позиция: Корпоративни връзки
E-mail: michail.matev@best.eu.org

 

Име: Надежда Гешева
Позиция: Връзки с обществеността
E-mail: nadezhda.gesheva@best.eu.org

 

Име: Николай Хаджев
Позиция: Финансов мениджър
E-mail: nikolay.hadzhev@best.eu.org

 

Име: Гергана Георгиева
Позиция: Човешки ресурси
E-mail: gergana.georgieva@best.eu.org

 

Име: Кристиан Борисов
Позиция: Сектретар
E-mail: kristian.borisov@best.eu.org

 

Вашето име

Вашият Email адрес

Тема

Съобщения

Моля попълнете CAPTCHA кода
captcha