This Theme Supports a Custom FrontPage

BEST General Assembly ( GA Chania 2015 )

BEST General Assembly ( GA Chania 2015 )

  BEST General Assembly е общо събрание на нашата организация, като на него присъстват двама представители от всяка една от 96-те локални групи на BEST. Това събитие се случва веднъж в годината и винаги е на различни места в Европа. Тази година BEST General Assembly се проведе на Ханя, о.Крит, Гърция. Пленарната зала   ЦелтаRead more about BEST General Assembly ( GA Chania 2015 )[…]

Регионална Среща Пролет 2015

Регионална Среща Пролет 2015

В началото на април, седем от членовете на BEST Sofia присъстваха на събитие, наречено Регионална среща, в Испарта, Турция. Там те се запознаха със свои колеги от Молдова, Украйна, Турция и Румъния, обмениха опит и разбраха повече за BEST на интернационално ниво.